Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az 1956-os forradalom története

2011.10.23

Magyar hajnal hasad

Az október 23-i forradalom története. Napló

  

Kép

 

 

1956. X. 23. déli 12 h.

Az MFKK1 hallgatói gyülekeztünk a Ságvári teremben. Röpgyűlés lesz, amely a lengyel szimpátia-tüntetés lebonyolítását beszéli meg. A gyűlésen, amelyen minden egyes hallgató ott volt, felolvasták az egyetemi pártbizottság memorandumát a jelenlegi politikai és gazdasági helyzetről. Felolvasták a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének [MEF(E)SZ]2 programját, a 16 pontot. Ezt később ismertetni fogom. Az ifjúság hatalmas túláradó lelkesedéssel fogadta a felsorolt pontokat. Ezután a délutáni tüntetés megszervezéséről volt szó. Vita volt arról, hogy néma legyen-e, avagy hangos. A néma tüntetés mellett döntöttünk. Ez azért volt, hogy megakadályozzunk minden esetleges provokációs kísérletet. Az ottani hangulat után ítélve azonban már akkor látni lehetett, hogy a néma tüntetés nem valósulhat meg. A gyűlésen megjelent a Petőfi Tiszti Akadémia egy századosa és bejelentette, hogy az iskola együtt érez a tüntetőkkel, és a tisztikar maga is kivonul velünk. Bejelentését hatalmas ováció fogadta. Megjelent még a Műszaki Egyetem és a Bölcsészkar képviselője is. A gyűlés után a szó szoros értelmében elrohantunk ebédelni (12.45-kor), mivel Ľ 3-kor kellett gyülekeznünk a Károlyi-kertben. A menzán hallottuk meg a rádió bejelentését, amely szerint a BM további intézkedésig minden nyilvános tüntetést betilt. Ennek ellenére mindenki megjelent a megbeszélt időpontban a Károlyi-kertben. Elítéltük a BM jogellenes intézkedését, küldöttséget indítottunk a KB-be és a BM-be a betiltás visszavonásának elérésére. A rendeletet visszavonták.

     Ezután 10-es sorokban, egymásba karolva zártan elindultunk a Petőfi-szoborhoz.

A Petőfi-szobornál

Több mint 35.000 egyetemista sorakozott fel a téren. Minden egyetem kivonult. A diákok kabátját nemzeti színű kokárda ékesítette, mindenfelé magyar zászlók lobogtak, feliratok hirdették követeléseinket. A Petőfi-szobornál Sinkovits Imre színművész elszavalta a ?Nemzeti dalt?. A hallgatósereg lelkesen, kézfelnyújtva együtt szavalta vele a refrént. Ezután ugyancsak Sinkovits felolvasta a 16 pontot. Melyek is voltak ezek?

     1. A szovjet csapatok azonnali kivonása hazánkból

     2. Új pártválasztások demokratikusan alulról felfelé. Új KB.

     3. Új kormány Nagy Imre vezetésével. A sztálini bűnös elemek azonnali leváltása.

     4. Nyilvános tárgyalás Farkas és társai ügyében. Rákosi felelősségre vonása.

     5. Általános titkos választás több párt részvételével.

    6. A magyar-szovjet, magyar-jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálása. Egyenjogú kapcsolatok minden nemzettel.

     7. A hátrányos kereskedelmi szerződések megszüntetése, a leróható és soha le nem róható adósságok nyilvánosságra hozatala, felülvizsgálása. A magyar urán helyzetének felülvizsgálása. Normális egyenjogú kereskedelem, nemzetközi árak.

     8. A normarendszer felülvizsgálása, a munkások létminimumának megvédése.

     9. A beszolgáltatási rendszer megszüntetése. A kisparasztág segítése.

     10. Az egész népgazdaság átszervezése, szakemberek bevonásával a tervgazdaság felülvizsgálása, a hazai adottságok figyelembevétele.

     11. Az összes politikai és gazdasági perek felülvizsgálása, az ártatlanok szabadon bocsátása, s külföldre menekült magyarok, hadifoglyok hazahozatala.

     12. Szólás, sajtószabadság. Új MEF(E)SZ lap, márc. 15. nemzeti ünnep, okt. 6. nemzeti gyászünnep.

     13. A Sztálin-szobor helyett 1848-49-es emlékmű.

     14. Kossuth-címer.

     15. A lengyelek melletti szimpátia nyilvánítás.

     16. Az ÁVH4 felelősségre vonása.

     Ezen pontokhoz később sokkal radikálisabb követelések jöttek még. Ezeket majd később közlöm.

A kivonulás

Ezen rövid ünnepség után szintén 10-es sorokban elindultunk a Bem-szoborhoz. Útvonal: Váci utca, Kossuth L. utca, Tanács krt., Bajcsy-Zs. út, Nagykörút, Margithíd, Frankel L. útra. Hamarosan látható, ill. hallhatóvá vált, hogy szó sincs néma tüntetésről. Már az elindulás dalszóval történt, majd egymást váltva jelszavak következtek.

     Dalaink: Kossuth-nóta, Sej, a mi lobogónkat, Marseilles, Kossuth verbunkosok.

     Jelszavaink: Függetlenség, szabadság? Kossuth-címert akarunk, Nagy Imrét a vezetésbe, szólás, sajtószabadság,

     ?Hová lett a magyar urán, ezt kérdezik Pesten, Budán?,

     ?Magyaroké ez a haza, minden orosz menjen haza?,

     ?Katonáknak magyar ruhát, vessék le a gimnasztyorkát!?

A ?Kossuth-címert akarjuk? jelszó hatására a nép kivágta, leszaggatta az ablakokban megjelenő zászlókról a régi címereket, szinte minden ablakba kitűzték a magyar zászlót. A fényképészek, a filmesek buzgón munkálkodtak, hogy megörökítsék az eseményeket. Nem akarok sokat írni a felvonulásról. Meg kell említeni azonban az utcákon összegyűlt nép hangulatát. A hangulat meglehetősen nyomott volt. Voltak, akik örömmel, lelkesen éltették megnyilvánulásainkat, helyeselték célkitűzéseinket, és ezt ki is nyilvánították. Sokan megtapsoltak bennünket. ?Éljenek az egyetemisták? hangzott itt-ott. Mások hallgattak, bizonytalanok voltak, bizalmatlankodók, akikből még nem tudott feltörni a múlt idők keserűsége. Míg mások mély csodálattal figyelték a végeláthatatlan menetet, ámulták, hogy íme, ez is lehetséges ma, olyant is lehet tenni, amit mi teszünk. ?Hősök ezek az egyetemisták? hangzott egy bácsi ajkáról. Sokan kirángatták a sorból a fiúkat, és összeölelgették őket. A Frankel Leó úton az egyik ház ablakából kihajolt egy nénike, sírt. Talán az első örömkönnyek? Talán a fiát, vagy férjét követelte, vette el tőle a közelmúlt, bűnös múlt? Nem tudom, de mély meghatódás. Fel a fejekkel, várni. Virrad. A Bem-szobornál volt egy kaszárnya: a katonák kiálltak az ablakokba. Jelszavak születtek: ?Gyertek velünk!? Nem jöhettek, tudjuk, ill. még nem jöhettek. A gimnasztyorkás jelszó hatására levetették azt, és ingben álltak ki az ablakokba.

     Miután megkoszorúztuk a Bem-szobrot, elindultunk vissza. Az Országház elé indultunk. A BM előtt hatalmas füttykoncert tört ki. A BM intézkedése miatt? A huzavona miatt? Azt hiszem, igen. Közben a felvonulók tömege egyre nőtt. Mire felsorakoztunk a Parlament előtt, kb. 200.000 ember volt ott. A tüntetők hangulata egyre forróbbá vált. Új jelszavak születtek: ?Vesszen Gerő!?, ?Mondjon le a kormány!?, ?Új kormányt!?. A tömeg követelte, hogy oltsák el az Országház tetején lévő csillagot. Az áradatot már nem lehetett megállítani. A tömeg követelte, hogy Nagy Imre jelenjen meg és nyilatkozzon. 18.05-kor leoltották az Országház előtti villanyokat. Hatalmas füttykoncert tört ki újra, majd rövid időn belül ezer meg ezer fáklya gyulladt ki. A fáklyák a DISZ5 által kibocsátott röplapokból voltak és a ?Szabad Ifjúság?6 külön kiadása. A röplapokban különben a DISZ KV közölte, hogy a tüntetőkkel érez. Elégették Sztálin, Rákosi arcképeit.

     Eközben a csepeli ifjúság ledöntötte a Sztálin-szobrot.

     Kb. 21.30-kor megérkezett Nagy Imre. Beszédet intézett a tömeghez. Nyomban, azonnal félbeszakították. Ugyanis azzal kezdte: ?Kedves elvtársak!? Erre kitört a nép: ?Nincs elvtárs!?. A megszólítás ezután: ?Kedves Barátaim!? volt. Beszédében közölte az ifjúság iránti nagyrabecsülését, helyeselte megmozdulását. Egyetértett azzal, hogy az ország helyzetét sürgősen javítani kell. Figyelmeztetett azonban, hogy ebben a sorsdöntő pillanatban őrizzük meg nyugalmunkat. Ez azonban nem elégítette ki a népet. Új kormányt követelt. Beszédét többször félbeszakították. Kért azonban bennünket, hogy benne még nem csalatkoztunk, bízzunk szavában.

     Ezután a nép a rádióhoz vonult. Egy kisebb része a Szikra Nyomdához ment, megnyerte magának a nyomdászokat és kinyomtatták a 16 pontot 100.000 példányban. A röplap elítélte Gerő 20 h-i beszédét. Ez a beszéd különben teljesen semmitmondó volt. Nagy felháborodást keltett, hogy az ifjúság megmozdulását nacionalistának bélyegezte meg. Én is a Szikránál voltam. Itt hallottam az első híreket a rádiónál történtekről.

Mi is történt a Rádiónál?

Már 20 h előtt itt is nagy tömeg gyűlt össze. Állítólag azt mondották nekik, hogy közvetítik Nagy I. beszédét, holott Gerő beszédét, de ezt sem közvetítették. Az itteni tüntetés célja az volt, hogy elérjék az események közvetítését, a 16 pont felolvasását. Ezt azonban nem akarták teljesíteni. E tömeg követelte magának a rádiót. Az ottani ?ávósok? azonban védték. Először vízi fecskendőkkel, majd könnyfakasztó bombákkal, magnéziumokkal, levegőbe lövöldözéssel akarták szétriasztani a népet. Ez azonban nem használt. És akkor szörnyű dolog kezdődött. Az ÁVH a tömeg közé lövetett. A kormány, a belügyminiszter tüzet parancsolt a tiszta szándékú ifjúságra, a fegyvertelen népre. A békés tüntetésnek, amelyet mi kezdtünk, valósítottunk meg, megszülettek az első áldozatai. Hősi halottak. Egyetemisták, dolgozók. A tömeget azonban ez sem riasztotta el. Betörték az ajtót, be akartak hatolni. Sortüzet kaptak. Egy csoport ifjút, mivel behatolt, elfogtak. A kiszabadításukért bemenőket ölben hozták ki. Rájuk lőttek. A benti ?ávósok? részére mentőautón vitték be a lőport. Kényszerítették a sofőrt erre. Jogellenes, gyalázatos cselekedet. Következményképpen számos mentő dolgozó lett hősi halott.

     Viszont a tömeg ezután minden egyes utcán közlekedő autót leállított és nem engedték tovább addig, amíg meg nem győződtek, hogy nem szállít fegyvert. Új jelszavak születtek: ?Vesszen az ÁVÓ!?, ?Vesszenek a gyilkosok!?. Nemsokára katonai tankok mentek a stúdióhoz. A tüntetők mellé álltak. Rengeteg ember volt a közelben. A Múzeum kert előtt katonai autók állottak, mellettük katonák. Fegyverük volt, lőszerük nem. Különben passzívak voltak. A Múzeum körúton gépkocsik égtek. A katonaság vagy passzív volt, vagy a tüntetők mellé állt.

     21.30 h-kor újabb tehergépkocsik futottak be a Bródy Sándor ut(cá)hoz. Rajta fegyveres civilek. Csepeliek. Hatalmas lelkesedés fogadta őket. A tömeg, a nép tehát fegyverhez jutott. Hogy ez honnan, de szinte pillanatok alatt tömérdek fegyver volt a tüntetők kezén. Lőszergyárakat foglaltak el. A katonák sok helyen átadták a fegyvereiket. Szabályos tűzharc kezdődött el. A rendőrség szintén nem fordult a tüntetők ellen. Éjjel 24, majd 24-én 0-1-2 óra körül már állandó volt a fegyverropogás. Ostromolták a rádiót. Másnapra be is vették. A rádióval szemközti házakból hatalmas tűz alá vették a rádió épületét, majd hirtelen elhallgatott a tűz és pillanatok alatt betörtek az épületbe, ajtón, ablakokon keresztül. Másnap reggelre a tüntetők kezén volt.

     23-án este fegyveres harc volt a ?Szabad Nép? szerkesztősége előtt is. Betörtek a munkásharcosok, a mellette lévő politikai könyvesboltot betörték, kidobták a könyveket és az időközben odavontatott Sztálin-szoborra rakva elégették. Fegyveres harc volt a Móricz Zsigmond körtéren is.

     Közben tudomásunkra jutott, hogy a Párt KV-je7 összeült. Későn volt. Időközben a harc 24-én éjjel és hajnalban szabályos formát öltött. A harcolók között munkások, ifjúmunkások, egyetemisták voltak. Ezek száma nőttön-nőtt. Budapest minden része mozgolódni kezdett. Az Üllői úti Kilián György kaszárnyába tüntetők fészkelték be magukat. Katonák is voltak közöttük. Éjjel 3 h-kor (24-én) hírek érkeztek, orosz páncélosok indultak el a pesti nép forradalma ellen. Megszégyenítő, gyalázatos volt a kormány részéről. A nép elárulói ezek, akik idegen erőkre támaszkodnak. Reggelre tényleg megérkeztek az oroszok. Jogellenes beavatkozás belügyeinkbe. Megkezdték a harcot a tiszta ügy ellen. De hiába, a felkelők tartották magukat. Tűzfészekké alakult a Stúdió, a körtér, a Kálvin tér, kiterjedt a forradalmi harc Újpestre, Angyalföldre, Csepelre.

     Reggel 8 h-kor megszólaltak a nehéz fegyverek: tankok, ágyúk, páncéltörők. A felkelők szintén szereztek páncéltörőt. Ádáz harc kezdődik az ?ávósok? ellen.

     Reggel a rádió bemondja a KV ülésének eredményét. Nagy I. miniszterelnökké választását örömmel fogadjuk. Gerő megerősítése azonban olaj a tűzre. A statárium elrendelése mély gyűlöletet, elkeseredést váltott ki. Szó sem lehetett a fegyveres felkelés elfojtásáról. A harc megindult az oroszok ellen. A kormány nevetségessé tette magát a statárium halogatásával.

     24-én déli 12 h. Mintha csendesedne a harc. Tévedek. Délután újra megerősödik. Bp. az ostromlott város képét mutatja. Az utcán fegyveres civilek, vállpántjukat letépett rendőrök, címerüket, gombjaikat letépő katonák vonulnak. A harcolók nem ijednek meg a tankoktól. Benzinpalackokkal, gránátokkal gyújtották fel őket. A körtért lehintik gépzsírral. A tank nem tudott menni. A hűtőjébe oxigénpalackból oxigént sugároztak. Kigyulladt.

     24-én délután már 10-20 orosz tank égett az Üllői úton és máshol. A Kilián Györgyöt tankokkal lövik. Ott hagyják a fogukat. A József körúton végig és máshol is a házak teteje tele fegyveres felkelőkkel. Nem tudják őket kifüstölni. A Kálvin téren ágyúharc, tankharc folyik. A Petőfi híd pesti hídfőjén páncéltörő ágyú van. A Soroksári útról jövő tankokat lövik ki. Az elkeseredés nőttön-nő az oroszok ellen. A kapu alá befutó civilek (fegyvertelenek) után is lőnek tankkal.

     A Kossuth rádió valótlan híreket mond. Ellenforradalmároknak, banditáknak bélyegzi meg az igaz ügyért harcoló munkásokat, fiatalokat. Hazugság, nemtelen hazugság. Egyes felkelő csoportok fegyverletételről beszél[nek], holott nem igaz. Egy-két dologról meggyőződünk. 16 h- körül a József körúton fegyveres magyar katonák érkeznek teherautókkal. A nép ujjongva fogadja őket. Csillagaik, címereik, vállpántjaik leszaggatva. Tisztek vezetik őket. A nép mellé álltak. Hű fiai a hazának. A Keleti pályaudvaron magyar páncélosok vannak. A katonaság is megmozdult. Bp. védelemre kelt. Ostromállapot van. Véres harc folyik. A kormány nem intézkedik, nem hajlandó áldozatot hozni a véres harc megszüntetésére. Áldozatot? Nem, ez nem kell. Ki a népellenes vezetőkkel a kormányból. Ez kell!

     Ropognak a fegyverek, dübörögnek a tankok, dörögnek az ágyúk. A Nemzeti Múzeum tűzfészekké alakul. Kirakatok, ablakok vannak betörve, és mégis az áruk sértetlenek. Az egyik ékszerüzletből ékszerek estek az utcára. Visszarakják őket. Aki lopni, fosztogatni akar, a nép elintézi. Csepel ellen tankok indulnak, oroszok. Magyar katonaság siet a munkások segítségére.

     17.30.- Egy újságíró érkezik a szállóba. Azt hiszem, itt lakik a közelben. Összejövünk az ebédlőben. Miről lesz szó? A hangulat forró. Az újságíró elmondotta, hogy a délelőtt folyamán eljutottak a KB-hoz. Megtudták, hogy a KB és a kormány helytelenül van tájékoztatva az eseményekről, hogy a harcolók nem banditák. Tudomásunkra hozták, hogy a kór okozója a 10 éven át elfojtott érzések, gyűlölet kirobbanása az önkényuralom ellen és az, hogy a kormány huzavonázik. Megtudta a küldöttség, hogy Nagy I. nyomásra adta ki a statáriumot, hogy vissza akarta rendelni az oroszokat, hogy más nyilatkozatot tervezett, de nem azt mondhatta, amit akart. Mindkét keze le van kötve. Szinte pisztollyal állnak mögötte, amikor nyilatkozik a rádióban. A KV tagjainál a hangulat kritikus. Félnek. Tanácskoznak. Ha Nagy I. szabadkezet kapott volna, nem lett volna sokáig harc. A vezetők félnek kimenni a harcolók közé, de nem is intézkednek. A vérontás közben egyre kegyetlenebbé válik. Egy kisgyermek karját eltörik, kihúzzák a lábát az ávósok. Egy ávós tiszttel ugyanaz történik, csupán annyi különbséggel, hogy neki a kezét is kiszakítják. Az újságíró javasolta, hogy juttassunk el a kormányhoz egy javaslatot a vérontás megszüntetése érdekében. A javaslat pontjai:

     1. a szovjet csapatok azonnal kivonása Bp.-ről

     2. Gerő leváltása

     3. Közkegyelmet mindenki részére

     4. A rend fenntartásának jogát adják át a magyar katonaságnak

     Az utóbbit már egy ezredes is kérte a katonaság nevében.

     Diákbizottságunk ezután felhívta Nagy Imrét telefonon, és közölte vele követeléseinket. Újra józanságra, higgadtságra intettek bennünket. Vártuk a választ. Közöltük már a diákotthonokkal is a 4 pontot. Nem mind reagált. Este a rádió bemondta, hogy egy másik diákotthon elítéli fellépésünket. Később felhívtak az említettek telefonon bennünket, és közölték velünk, hogy hazugság az egész. Választ nem kaptunk. A vérontás viszont folyt egész éjjel. A kormány nem nyilatkozik.

Október 25. reggel 5 h.

Reggelit kaptunk. Délre főzünk. Szerencsére van tartalék a menzán. Kenyér van. A rádió bemondja reggel, hogy elcsendesedett a harc, helyreállott a rend. Hazugság. A harc folyik. A Nemzeti Múzeum ég. Szörnyű kár. A magyar páncélosok az oroszokra lőnek. Az Astoria környékén magyar páncélosok vannak.

     11 óra. A lövések újra erősödnek. A Szamuely utca felől tanklövés hallatszik, a lövés egyre közelebb hallik. Riadalom van, a lövések erejétől reng az épület. A közért előtt emberek álltak sort kenyérért. Szerencsére nem történt baj, Vidéki elámított rendőrség érkezett. Nem sok vizet zavarnak. Lefegyverzik őket. A háztetőről ávós autókat, rendőröket ugratnak szét, késztetik őket autójuk elhagyására. A Nemzeti Múzeum előtt orosz tankok adják meg magukat. Kitűzik rá a nemzeti lobogókat. Sok orosz katona beszünteti a harcot. Egy orosz tiszt beszélget a tankban a néppel. Ávósok rálőnek.

     12 óra elmúlt. Lemegyünk ebédelni. Babfőzelék volt. Angyali kaja. Rettentő éhesek vagyunk. Az ebéd kevés volt, de tudjuk, hogy tartalékolni kell. Az oroszok 11 óra óta nem igen lőnek a felkelőkre. Közben szörnyű hírek érkeznek. Békésen tüntető tömeg halad az Országház felé, tiszta szándékkal. Gépfegyverrel, gépágyúval lőnek közéjük. Rengeteg a halott. A sebesülteket elgázolja a megrémült nép. Rettenetes. Elvetemült gyilkosok, akik tették, akik parancsot adtak. Ávósok, Gerő! A nemzeti zászlós tankok orosz tankokat lőnek ki. Minden találat után ujjong a nép. Sok a kilőtt orosz tank, az utcákon halottak hevernek. Itt-ott barbárság folyik. A Rákóczi úton meglőnek 2 munkást. Segítségükre siet egy ember, lelövik, segítségükre siet a mentő. Az ápolónőt, amint kilép a kocsiból, lelövik. És mégis a mentők dolgoznak. Hősök. A harc egész Budapesten folyik. Gerő lemondása segít. Későn jött. Várjuk Nagy I. és Kádár beszédét. 15.15-kor végre megszólal a rádió. Kádár beszéde, úgy érzem nem sokat mond, sőt, úgyszólván semmit ahhoz, hogy megállítsa a vérengzést. Nagy I. beszéde biztatóbb. Néhány követelésünk teljesítésére ígéretet kapunk. Nincs szó azonban a legfontosabbakról: a közkegyelemről, az orosz csapatok kivonásáról, az ÁVH feloszlatásáról. Ez nem elégíti ki a harcolókat, nem állítja meg a harcot, amely egyre szervezettebbé válik. A harcolók nem teszik le a fegyvert, amíg győzelemre nem viszik ügyünket. Az áldozatok száma egyre nő. 24-i esti jelentés szerint a Rókus kórházban 1000-nél több a halott. Nagyon sok a sebesült. Ma már jóval több. Az ENSZ foglalkozik az eseményekkel.

     Úgy halljuk, (a) vidék is mozog. Szolnokon szétverték a Budapestre induló orosz páncélosokat. A rádió épülete a felkelők kezén van. Erősen tartja magát a Kilián György laktanya. A miniszteri körzet tele van ávósokkal. A helyzet egyre súlyosabb. Éhesek vagyunk. Ma tudtunk szerezni 2 doboz ?Sellőt?. Azt mondják: ?ha ló nincs, szamár is jó?.

     A forgalom áll, az üzemek szintúgy. Busszal szállítják a sebesülteket, halottakat. Ha a fegyverzaj elhal, csendes a város. A kormány cseppenként enged, amikor minden perc emberéletbe kerül. Miért politizál, miért késik mindig a kormány? Magyarok, fiatalok halnak hősi halált. Házak omlanak össze, mindez azért, mert a kormány egyes tagjai, a KB tagjai féltik pozíciójukat. Nem volt elég az üres szavakból? Tetteket várunk, követeléseink vannak, teljesítsék.

     A délután folyamán zöld ávósok érkeznek. Tévesen voltak informálva. Nem harcolnak a nép ellen.

     20.30. Egy fiú érkezik. A városban elül a harc, vagy csak a közelben? Azt mondja, csak az Izabella úton folyik a harc. Az utcán békésen közlekedő tömegek vannak. Az orosz tankok tétlenül állnak az utcán. A tüntető tömeg számos elfogott csoportot kiszabadított a rendőrségről, a BM-ről. A fiú röplapot hozott. A röplap első része tartalmazza a vérontás megszüntetés lehetőségének feltételeit, felhív a harcra, a végső győzelemért.

     A követelések:

     1. Új ideiglenes kormány alakulása az ifjúság részvételével.

     2. A statárium azonnali eltörlése. Általános amnesztia.

     3. A varsói szerződés elindítóinak felelősségre vonása.

     4. Igazi demokrácián alapuló szocializmus.

     Jelzi, hogy a rendfenntartást át kell adni a magyar katonaságnak. A röplap tartalmazza még a 16 pontot. A röplapot a Vörös Csillag Nyomda nyomtatta (Új magyar nevet adjunk ennek a nyomdának.). Itt megjegyzem, hogy az 5 ágú vörös csillagot leszedték, széttörték.

     21 óra. Az utcán csend. Mit hoz a jövő? Mit hoz a holnap?

 26-án éjjel 2 h.

Távoli lövések dördülnek. A közelben páncélosok elvonulása hallható. Tehát mégsem ért véget, tovább tart a tragikus színjáték. Az ágyútűz hol erősödik, hol elhal, gépfegyver ropog a közelben.

     2.45. Hirtelen óriási fegyvertűz. A közelben ágyúgolyók robbannak. Reng az épület. A Szamuely utca harcol. Torkolattűz csap fel. Nemsokára befejeződik. Távolról tovább hallik az ágyúzás.

26. reggel 7.30.

Reményeinkben, hogy vége lesz a harcnak, újra csalódunk. Az ébresztő, újra harci zaj. Egy közeli tank állandóan lövöldöz. Kire? Hová? Nem tudjuk. Ma még kaptunk reggelit. Sikerült cigarettát venni. ?Mátrát?. Ez is jó, csak lenne elég. Éhesek vagyunk, de nem zúgolódunk. Ma 10.15 h-ig ki lehet menni az utcára. Szünetelni fog a harc? Újabb hír szerint Budáról lövik a Bakáts és Boráros teret. Kortesi professzorunk házába belőttek. Azt hallottam, Mikoján és Szuszlov Pesten volt. Tudomásul vették a nép hangulatát és visszamentek. Vagy mást is tettek? Nem tudjuk.

     9.10 h. A belövések egyre erősödnek. Van olyan idő, amikor szinte percenként hallatszik a robbanás, közvetlen közelről. Rombolják fővárosunkat. Állítólag most is folyik a harc. Most hoztak a menzára 4 zsák kiflit. Kenyér nincs, kimenni életveszélyes.

     12 h. Hatalmas becsapódások a közelben. Várjuk az ebédet. Kenyeret nem lehet szerezni. A Klinikák részére vidékről akarnak hozni teherautóval. Eljutnak-e? Szerencsés utat.

     13 h. Ebédelünk. Választhatunk, tarhonyás húsból vagy borsófőzelékből. Adnak egy néhány szelet kenyeret is. Jancsi borsófőzeléket választ, amit soha nem evett meg. Nem számít, csak együnk valamit. Egy páran fehér ruhában elmentek a Baross utcába élelemért. A harc folyik. A Boráros tér környékén, a körúton házak égnek. Délben a rádió bíztató szózatot mond, állítólag teljesíti követeléseinket. Új kormány alakul. Minél előbb. Sürgős, mert minden perc vért, romot szül.

     13.25 h. A szálló előtt magyar tankok haladnak el nemzeti színű zászlókkal a Boráros tér felé. Örömujjongás fogadja őket. Utána fehér mentőautó, majd egy hatalmas autóbusz hatalmas vöröskereszttel. A harc egyelőre távolodik, csendesedik. Újra hirtelen felélénkülő harc. Hatalmas robbanások egymás után. Repeszek hullanak mindenfelé. Azt mondják, lőszereskocsik robbannak fel. Az emberek riadtan futnak a kapuk alá. Megjegyzem, hogy a harc ellenére is sok az ember az utcán. Repülő röplapokat szór. Felhív a harc beszüntetésére. Figyelmeztet, hogy tönkremegy Budapest. Vajon ki teszi tönkre? Ki hívott ide idegen szörnyeket, hogy romboljanak? A kormány kullog az események után.

     16 h. Viszonylag csend van. Távolról hatalmas lövések. Várjuk az új kormány hírközlését. Eljutott a szállóba egy ?Dunántúli Napló?. Megtudjuk, hogy vidéken is volt tüntetés, harc. Nem vagyunk tehát egyedül.

 26-án 22.40 h.

Teljes csend van. Baljós érzések gyötörnek. Viharelőtti csend van? A kormányban tárgyalások folynak az ÁVH feloszlatásáról. Kádár szerint erről csak a teljes Minisztertanács dönthet. A felkelők követelik Bata és Piros lemondását. Bata kivégeztette Kiss Lajost, a ?Magyar Néphadsereg? vezérkari főnökét, amikor azt követelte, hogy a hadsereg álljon a forradalom mellé.

     A Kilián György laktanya bevehetetlen, megközelíthetetlen. A Citadella szintén. Esti baljóslatú érzéseim csaltak. Erre nyugodt éjszaka volt.

 27-én reggel 6.30.

Újra hatalmas tűzharc kezdődött, újra dübörögnek az ágyúk. A reggel párás, ködös, nagy visszhang. Mindenki szeretné a harc befejeztét, mert mindenki tudja, ennek ideje nem jött el. Harcolni kell a végső győzelemért. Tovább folyik a pusztítás. Pestet körülvették az oroszok. Nem lehet sem ki, sem be közlekedni. Pedig élelem kell, főleg kenyér. Vajon mi lehet a diákotthonokkal? Lányokkal, ahol nincs menza?

     7.55 h.-

     A rádió bemondja a kimenési tilalmat. Esik az eső. A fegyveres erők tisztogatási munkát végeznek. Mit kéregetnek? Megtanulhatták volna már egyesek, hogy azok, akik vérüket áldozzák a népért, a szabadságért, nem szemetek, hogy tisztogatni kell őket.

     10.20.-

     Gyűlés az ebédlőben. Vöröskeresztesek vannak itt. Vérre van szükség a sebesültek megmentésére, kb. 120 a jelentkező. Teherautóval mennek tűzharc közepette, hogy életet vigyenek.

     11.10.-

     Hirtelen hatalmas tűzharc a szálló előtt. Egy orosz tank tüzel az épületekre. Az egyik I. (emeleti) ablakba belőnek. Fiúk lestek ki az ablakon. Nem történt semmi bajuk. Az utcán nyomjelzős golyók zörögnek. Békés házakra lőnek, tartja magát a Móricz Zsigmond körtér. Barikádok vannak. A Citadella szintén. Az ablakunkkal szemben lövöldöz egy ember, azóta, amióta a harc folyik. Lövései jelzőlövések a felkelők részére. A harc szervezett. A rádió közli az új kormány névsorát. Nem minden személyt kísér megelégedés. Örömmel üdvözöljük Tildy Zoltánt és Kovács Bélát a kormányban, valamint egyetemi tanárainkat.

     13.40.- 

     A Bakáts téren agyonlőtték Tóth Dezső egyetemi hallgatónkat. Hiába várják szerettei. Igaz ügyért halt meg. Este újra csend van. Mit hoz a holnap? Hányszor kérdezzük még ezt? A cigarettánk kifogyóban van.

 28-án reggel 8.30.

Az éj újra nyugodt volt. Reggeli előtt ellenőrizték a létszámot. Sokan hiányoztak. Hol lehetnek? Nem tudjuk. Egy nénit sírva vezetnek fel. A fiával valami baj van?

     Újabb híreket hallunk. Az oroszok kivonulnak Pestről. Követeléseinket mind teljesítették, csupán az oroszok kivonásáról és az ÁVH feloszlatásáról van szó.10. h.-

     Lakógyűlés az ebédlőben. Az igazgató tájékoztat az éjjeli eseményekről. Megalakult a Forradalmi Diákbizottság. Tárgyalt Nagy Imrével, Münnichkel és Janzával. Követelték az ÁVH feloszlatását, az oroszok kivonását Budapestről, majd az egész országból. A katonasággal közölte, a nemzetőrség vegye át a rendfenntartást. Említette, hogy egyes csoportoknak vannak reakciós követeléseik is, pl. Ottó restaurálása. Nincs szükségünk rá.

     Utána forróhangú vita keletkezett az egyetem rendfenntartó egysége megszervezésével kapcsolatban. Határozatot hoztunk, hogy amennyiben Nagy I. bejelenti a 2 követelés teljesítését, úgy kivonulunk az utcára fegyverrel, mint rendfenntartó egységek, különben nem. A Forradalmi Diákbizottság tárgyalásai kedvezően folynak. Az említett kérdésekben azonban az egész Minisztertanács állásfoglalása szükséges. Ne tárgyaljunk, cselekedjünk.

     Várjuk a nyilatkozatot. Megtudjuk, hogy kb. 15 városban szintén megindulások voltak, hol fegyverrel, hol nem, de a forradalom ügye győzött.

     A gyűlésen új diákbizottságot alakítottunk, akik képviselik érdekeinket. Sajnos 11 h-kor a kormány nem nyilatkozott ?

     1/2 12.- Egy csomó választávirat érkezett. Én nem kaptam. Itt volt egy autó, élelmet hozott Szekszárdról. Az viszi el a táviratokat. Hősi elszántság, hozzák az élelmet, pedig életveszélyes vállalkozás. Az ebéd újra mákos tészta. Volt bableves is. A vacsora újra 2 szelet vékony kenyér és sajt. A fiúk nagy része olyan, mint az ősember, borotválatlan. Egyenlőre nincs szó felfegyverkezésről.

     A város peremén sok az orosz. Általános tűzszünet van. Néha előbújik a nép is. Szeretném már az utolsó sorokat írni, a forradalom győzelmét élvezni. Délben hallgattam a rádiót. Szól a harang. Milyen megható, hosszú idő óta először szólal meg lágy, búgó hangja, hogy hirdesse a békességet, a nyugalmat. Szól a harang, mely régi dicsőségeinkre emlékeztet, mely sokkal inkább magyar, mint gondolnánk.

     Mennyi vér folyt a földön, most is folyik. Magyar vér, testvér vér, sosem lesz már békesség, jólét, boldogság, a függetlenség a magyar nép osztályrésze?

     ?Jőni kell és jőni fog egy jobb kor?? Bízunk!

     Néha távoli lövések hallatszanak. A Kilián György laktanya még mindig tartja magát, igaz, már nem támadják. Hősök harcoltak ott. Körülötte kilőtt tankok. A kormány hallgat, a nép, a nemzet kormánya nem intézkedik a nép, a nemzet érdekében. Megérdemli a bizalmat? Vagy nem? Persze a Közp. Vezetőségé a hatalom. Ők nem tágítanak, amíg a forradalom el nem söpri őket.

     14.30.- Közeli becsapódások. Gépfegyvertűz.

     14.35.- A Bakáts téri templom tornyát lelőtték.

     Délután a katonák élelmiszert hoztak. Kacsákat, libákat, exportárut. Dobálják le a népnek, érkezett marhahús is. Délután a Forradalmi Diákbizottságból voltak itt. Fegyvereseket kértek a nemzetőrség részére. Elmentek sokan. Mások a határozatunkhoz híven, csak az oroszok kivonása után hajlandók fegyvert fogni e célból. Délután meghallgattuk Nagy I. nyilatkozatát. Bizonyos mértékig előrehaladás. Reméljük, az új kormány előbb fog intézkedni, mint az események történnek, és nem fegyveres nyomásra.

     20 h.-kor újra gyűlés. Bejelentették, hogy a Forradalmi Diákbizottság nem képviselte méltóan, megfelelően az egyetemisták érdekeit, ezért újat kell választani. Ez fogja képviselni érdekeinket mindaddig, amíg ki nem dolgozhatjuk a szervezeti szabályzatot. Szó volt a nemzetőrség új alakításáról. Holnap fegyvereznek fel bennünket. A rendőrséggel és katonasággal fogunk együttműködni a rend helyreállítása érdekében. A közvélemény tájékoztatva lesz működésükről, megfelelő jelző szalaggal biztosítva lesz.

     Cigarettánk nincs. Csikkeket szedünk össze, szereztünk cigarettapapírt, és azt szívjuk.

 29-én reggel.

2 kifli a reggeli.

     Karcsiék elmentek nemzetőrnek.

     11 óra előtt meglátogatott a nagynéném. Kórházból jött haza, azt mondja, lőtték a kórházat is.

     11 órakor Karcsiék visszajöttek. Nem kaptak fegyvert. Nehezen tudtak hazajönni, körül vagyunk véve orosz tankokkal. Nem akarunk mozogni. A Kinizsi utcán nem lehet közlekedni. Az utcákon 3 napos halottak hevernek. A menzára újabb élelmiszerszállítmányok érkeznek.

     13 óra. Az első kiadós jó ebéd 5 nap után. Libasült burgonyával, vacsora szőlő és kenyér. Délután ösztöndíj, előleget kapunk, 300 ft. Ma láttam a Szabad Nép egy példányát. Kossuth-címer ékesíti. Élesen kikel a Pravda értékelése ellen. A szálló egy része fel van fegyverezve géppisztollyal.

     Az oroszok még mindig nem mozdulnak. A rádió bíztató híreket mond, de megtanultuk, ne higgyünk neki. Az orosz katonák nem érzik magukat biztonságban, félnek. Amikor egy fegyveres csoport jött el, ijedten ugráltak a tankok mögé. Nagyon félnek a tetőn lévő forradalmároktól, jellemző egy-két katonára, hogy partizánnak nevezi harcosainkat. Egyre halljuk, hogy sok ország küld segítséget, gyógyszert, egyebet. Köszönjük, a magyar nép nem hálátlan. Karcsiék délelőtt szereztek 3 doboz Kossuthot, takarékoskodunk vele. Minden cigaretta körbejár.

     Egy fiú, aki vidékre jár élelmiszerért, meséli, hogy a vidék nagyon forrong. A szülőkkel, akiknek gyermekük Pesten van, nem lehet beszélni. Mi lehet otthon? Még nem tudtak üzenni haza, holnap újra mennek vissza. Megadtam neki a címet, megígérte, hogy valahol feladja a táviratot. Meséli, hogy egypárszor orosz tüzet kapott gépkocsijuk. A Szamuely utca az ?Ifjú Hősök? utcája lett, emlékezni fogunk. A felkelő hősiessége példátlan. A Corvin mozi előtt egy fiatal fiú elfogott 2 tankot. Gránátkötegekkel felugrottak a tetejére és megadásra kényszerítették. Az oroszok vonulnak kifelé a VIII. kerületből. Az lenne a legszebb ébredés, ha holnap reggel már egyet sem látnánk a közelben, Budapesten.

     23.30.- Lefekszem.

Okt. 30.

Az oroszok elvonulnak a IX. kerületből is. Fellélegzünk. Az utcákon rengeteg a nép. Megindult az élet. Sajnos még azt kell hallanunk, hogy a Ligetben, az Országház előtt vannak az oroszok. Ki velük, haladéktalanul!! ? Az utcákon fegyveres civilek cirkálnak, az oroszokat ellenségnek tekintjük mindaddig, míg ki nem vonulnak az országból.

     A munkások, bányászok addig nem veszik fel a munkát. Az MDP-t nem ismerjük el vezető pártnak. Több pártot.

     11 óra körül a Ráday utcában tüntető tömeg vonul el ?Ruszkik haza? jelszóval, élükön fegyveresekkel. Egy-két helyen még ÁVH-sok vannak. Felettünk repülő kering. Délben újabb két teherautó élelem érkezett, körte, hús. Segítünk kirakodni. Lent elült a harc.

     A Kilián György az egyik éjjel egy egész üteget semmisített meg. Az Üllői úton rengeteg az orosz halott. Szállítják el őket. A Bakáts téri templom előtt temetik. Egyetemisták. Körülveszi a nép a gyászszertartást. Pap temeti. Sírfelirat: ?Tóth Dezső egyetemista, élt 19 évet.? Csak ennyi. Óh, milyen sokat mond. Fiatal életét áldozta a boldogabb életért, a szebb jövőért. Az elesett magyar katonák, forradalmárok holttestén virágcsokrok. Az oroszok holttestei kiforgatva. A pesti nép kegyelettel adózik a hősöknek, de gyűlöli a nép, az igaz ügy ellenségét. A Köztársaság téren ÁVO-sokat füstölnek ki. A tűzoltóság benzint locsolt rájuk és meggyújtja. A magyar katonák szedik ki őket a tankokból, a gyűlölet nem ismer határt.

     14.30.- Túláradó boldog pillanatok. Új, boldog élet kezdődik ezen a földön. Nyilatkozott Nagy I., Tildy Zoltán és a többiek. Végre igazi hangokat hallunk, a forradalom győzött, boldog vagyok!

     Mindenki az új fejleményekről beszél. A rádió egymásután mondja be az oly régen várt híreket, közleményeket. Végre igazat beszél. Megtudjuk, hogy Gerő a tüntetésünk előtt berendelte az orosz csapatokat Pestre, hogy a felvonulásunk alatt úgy dübörögtek a tankok, hogy mikor a Parlament előtt 200.000 ember szíve együtt dobogott a hazáért, az orosz tankok már a külvárosban voltak. Rettenetes árulás, de nem felejtünk. Hiába voltak mesterkedései, hiába hozott idegen népet a forradalom elfajulására, neki kellett menekülnie.

     Este újra lakógyűlés volt. Diákszállónk önálló nemzetőr csapatot alakít. Ugyanígy más diákotthonok is. Csupán a HM-et ismerjük el irányító szervnek. Holnap kapnak fegyvert azok is, akiknek még nincs. Felhívtak bennünket, hogy örökítsük meg írásban mindazt, amit láttunk, a szabadságnak a hősiességét.

     Most pedig szóljunk Budapest állapotáról. Borzalmasan néz ki, a Nemzeti Múzeum kiégve, az Astoria kilőve, a rádió épülete összelövöldözve, az Alk.[almi] Áruház kiégve, a villamosvezetékek leszaggatva, a Rákóczi úton, a Baross utcán égnek meredő falak, a Boráros tér, a Kálvin tér összeveretve, az egyetem kémiai laboratóriuma kilőve és így sorolhatnám tovább. Az Üllői úton, a József körúton ép ablak nincs, a József körúton autó-, ágyúroncsok, bedőlt házak. Ostrom alatt nem nézett úgy ki. Elképzelhető, milyen lehet, amikor a tankok százai harcolnak az utcákon. Új életet kezdünk, új arcot kapsz te is, országunk, forradalmunk műve. Naplóm be is fejezhetem, egy hete már, hogy ifjúságunk, népünk szívéről elemi erővel tör ki a forradalmi láng, hogy lerázzuk magunkról az elmúlt évek igáját, önkényuralmát, hogy megszüntessük megalázó szolgaságunkat.

     Győztünk! Új felszabadult légkör tölti el a szíveket. Hallottam a magyar költők verseit, amelyek a forradalom tüzében születtek. Gyönyörűek voltak, szívből jövők. A magyar nép tud alkotni. Hamarosan felszínre fog jutni mindaz, amit eddig elfojtottak. A magyar hajnal hasad.

     A hajnal pírját az elesett hősök vére festi meg. Emlékezni fogunk rájuk örökké. Nemzeti ünnep lesz október 23. Leszállt az éj Budapestre. Most még sötétek az utcák, de hamarosan új fények gyulladnak ki, ifjúságunk, népünk keze nyomán, hogy hirdessék a független, szabad magyar nemzet boldogabb jövőjét.

 

Jegyzetek

1 MFKK: Az 1953-ban kettévált Természettudományi Kar egyik kara, a Matematikai-Fizikai-Kémiai Kar.

2 MEFESZ: Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége. 

3 A budapesti Műegyetem október 22-én éjszaka megfogalmazott 16 pontjának teljes szövege a következő:

1.Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a békeszerződés határozatai alapján.

2. A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé, titkos alapon új alap-, közép-, és központi vezetők választását követeljük, ezek a legrövidebb időn belül hívják össze a pártkongresszust és válasszanak új Központi Vezetőséget. 3. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a sztálinista Rákosi-korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le. 4. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai bűnügyében. Rákosi Mátyást, aki első fokon felelős a közelmúlt minden bűnéért és az ország tönkretételéért, hozzák haza és állítsák a nép ítélőszéke elé. 5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével, új nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság sztrájkjogának biztosítását. 6. Követeljük a magyar-szovjet és magyar-jugoszláv politikai, gazdasági és szellemi kapcsolatok felülvizsgálatát és új rendezését a politikai és gazdasági teljes egyenrangúság és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapján. 7. Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését szakembereink bevonásával. Vizsgálják felül a tervgazdaságon alapuló egész gazdasági rendszerünket, a hazai adottságoknak és magyar népünk létérdekeinek szem előtt tartásával. 8. Hozzuk nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseinket és a soha ki nem fizethető jóvátételek tényleges adatait. Nyílt és őszinte tájékoztatást követelünk az ország uránérckészleteiről, kiaknázásáról, az orosz koncesszióról. Követeljük, hogy az uránércet világpiaci áron, nemes valutáért Magyarország szabadon értékesíthesse. 9. Követeljük az iparban alkalmazott normák teljes revízióját, a munkások és értelmiség bérköveteléseinek sürgős és alapvető rendezését. Kérjük a munkások létminimumának megállapítását. 10. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra fektetését és a termények okszerű felhasználását. Követeljük az egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú támogatását. 11. Követeljük az összes politikai és gazdasági pereknek független bíróságon való felülvizsgálatát, az ártatlanul elítéltek szabadon bocsátását, rehabilitálását. Követeljük a Szovjetunióba kihurcolt hadifoglyok és polgári személyek azonnali hazaszállítását, beleértve a határon kívül elítélt foglyokat is. 12. Teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk és a MEFESZ-szervezet számára nagy példányszámú új napilapot. Követeljük a meglévő káderanyag nyilvánosságra hozatalát és megsemmisítését. 13. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai elnyomás jelképét, a Sztálin-szobrot a leggyorsabban bontsák le, és helyébe az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet emeljenek.14. A meglévő, magyar népnek idegen címer helyett kívánjuk a régi magyar Kossuth-címer visszaállítását. A magyar honvédségnek a nemzeti hagyományokhoz méltó új egyenruhát követelünk. Követeljük, hogy március 15. és október 6. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap legyen.15. A Budapesti Műszaki Egyetem ifjúsága egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki teljes szolidaritását a lengyel és varsói munkásság és fiatalság felé a lengyel nemzeti, függetlenségi mozgalommal kapcsolatban. 16. Az Építőipari Műszaki Egyetem diáksága a leggyorsabban felállítja a MEFESZ helyi szervezeteit és elhatározta, hogy folyó hó 28-ra (szombat) Budapesten Ifjúsági Parlamentet hív össze, melyen küldöttségekkel részt vesz az ország egész ifjúsága. Holnap, folyó hó 23-án délután, fél három órakor a műszaki és egyéb egyetemek ifjúsága a Műegyetem előtti téren gyülekezik, onnan a Pálffy térre (Bem tér) a Bem-szoborhoz vonul, és megkoszorúzásával fejezi ki együttérzését a lengyel szabadságmozgalommal. E felvonuláshoz az üzemek dolgozói szabadon csatlakozhatnak.

4 Politikai Rendészeti Osztály (PRO), illetve Államvédelmi Osztály (ÁVO) voltak a politikai elődjei. 1948-tól Államvédelmi Hatóság (ÁVH) elnevezéssel működött. Eredetileg a Belügyminisztérium háborús bűnösök felkutatásával foglalkozó testülete volt. 1949-ben kikerült a BM fennhatósága alól és 1949 és 1953 között közvetlenül a Minisztertanács alá rendelt főhatóságként működött, egyszemélyi vezetője Rákosi Mátyás volt Nagy Imre 1953-as első kormánya visszahelyezte a BM felügyelete alá. A szervezet székháza kezdetben az Andrássy, majd később Sztálin út 60. sz. alatti épület volt, később pedig a Jászai Mari téri ?fehér ház?. 1948-tól a párt hadseregének, illetve a ?párt öklének? számított. Szervezetébe tartozott a Honvéd Határőrség (az úgynevezett zöld ávó) és a katonai elhárítás. 1945-től 1953-ig Péter Gábor volt a vezetője. Nagy Imre kormánya 1956. október 28-án feloszlatta az ÁVH-t.

5 DISZ: Dolgozó Ifjúság Szövetsége 1950. június 17-18-án alakult a Magyar Ifjúsági Népi Szövetségből. Elsősorban az egyetemisták és a főiskolások körében terjesztette a marxizmus-leninizmus eszméit. Emellett a DISZ biztosította az MDP személyi állományának utánpótlását. 1957 tavaszától kezdve a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) vette át a szerepét.

 6 A DISZ központi lapja volt a ?Szabad Ifjúság?, az ?Ifjú Gárda? pedig a szervezeti közlönye.

7 A Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége, a párt legfelső döntéshozó szerve. A Magyar Szocialista Munkáspárt esetében Központi Bizottságnak hívták.